اس ام اس پلیز

۱۳۴۲۰۳ ۰

۱۳۴۲۰۳

امام علی علیه السّلام فرمودند: بزرگترین حسرت روز قیامت حسرت خوردن کسى است که مالى را از راه غیر حلال به دست آورد و براى فرد دیگر به ارث گذارد. و او آنرا در...

۱۳۴۲۰۰ ۰

۱۳۴۲۰۰

امام علی علیه السّلام فرمودند: وقتى خداوند بنده اى را دوست بدارد، مال وثروت را پیش اومنفور وناپسند جلوه مى دهد وآرزوهاى اورا کوتاه مى کند وچون خداوند بدى بنده اى را اراده کند،...

۱۳۴۱۹۹ ۰

۱۳۴۱۹۹

امام علی علیه السّلام فرمودند: سلام را روشن ادا کنید، و طعام بدهید و هنگامى که مردم خوابند نماز شب بخوانید تا با ایمنى وارد بهشت شوید.

۱۳۴۱۹۸ ۰

۱۳۴۱۹۸

مردى خدمت امیرالمؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: اى امیر مؤمنان من از نماز شب محروم شدم، امام على علیه السلام فرمودند: تو مردى هستى که گناهانت تو را به بند کشیده است.

۱۳۴۱۹۷ ۰

۱۳۴۱۹۷

امام على علیه السّلام فرمودند: از روزى که این گفتار پیامبراکرم(صلى الله علیه و آله) که: «نماز شب نور است» را شنیدم نماز شب را ترک نکردم. ابن الکّواء گفت: در شب هریر هم...

۱۳۴۱۸۸ ۰

۱۳۴۱۸۸

امام علی علیه السّلام فرمودند: فرزندان خود را قبل از تولّدشان نامگذارى کنـید. (بعلّت مشخص نبودن جنس مولود، یک نام پسر و یک نام دختر انتخاب نمائید).

۱۳۴۱۸۷ ۰

۱۳۴۱۸۷

امام علی علیه السّلام فرمودند: فرزندان خود را قبل از تولّدشان نامگذارى کنـید. (بعلّت مشخص نبودن جنس مولود، یک نام پسر و یک نام دختر انتخاب نمائید).

۱۳۴۱۸۶ ۰

۱۳۴۱۸۶

امام على علیه السّلام فرمودند: هیچ خاندانى نیست که در میان آنان نام پیامبرى باشد جز اینکه خـداوند فرشته اى را برمى انگیزد که صـبح و شب آنان رابسـتاید.

۱۳۴۱۷۸ ۰

۱۳۴۱۷۸

امام علی علیه السّلام در یکى از روزهاى عید فرمودند: امروز براى ما عید است و فردا نیز عید ماست و هر روزى که در آن خدا را نافرمانى نکرده باشیم، براى ما عید...

۱۳۴۱۷۶ ۰

۱۳۴۱۷۶

امام علی علیه السّلام در خطبه روز عید فطر فرمودند: و حرمت امروز زیاد و آرزوى بهره ورى از برکات آن بجا و امید مغفرت الهى در آن پسندیده است. پس ذکر خداى بزرگ...

۱۳۴۱۷۵ ۰

۱۳۴۱۷۵

امیر المؤمنین (علیه السلام) در خطبه روز عید فطر فرمودند: هان اى مردم! امروزِ شما، روزى است که نیکوکاران بدان پاداش نیک برند و بدکاران زیان بینند، و این شبیه ترین روز به روزقیامت...