sicon4 sicon4 sicon4 imac_fun1 imac_fun1love2 piclove3 love13 love13

محبوب کن - فیس نما19 : بازدید
3

۱۳۳۹۲۴

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر کس چشم خود را رها کند، اندوهش بسیار شود.

محبوب کن - فیس نما23 : بازدید
2

۱۳۳۹۲۳

امام علی علیه السّلام فرمودند:
کسی که با چشم هوی و هوس نگاه کند، در فتنه و گناه افتد.

محبوب کن - فیس نما18 : بازدید
4

۱۳۳۹۲۲

امام علی علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا – صلّی الله علیه و آله -‌ نهی فرمودند از این که مرد به عورت برادر مسلمانش نگاه کند و فرمودند هر کس با توجّه به عورت برادر مسلمانش نظر افکند، هفتاد هزار فرشته او را لعنت کنند، و همچنین نهی فرمودند از نگاه کردن زن به عورت زن دیگر.

محبوب کن - فیس نما21 : بازدید
3

۱۳۳۹۲۱

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امام علی علیه السّلام در وصف پرهیزگاران فرمودند: دیدگان خود را از آنچه خداوند بر آنان حرام کرده است فرو بسته اند.

محبوب کن - فیس نما14 : بازدید
1

۱۳۳۹۲۰

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چشم، جاسوس دل و پیک عقل است.

محبوب کن - فیس نما16 : بازدید
2

۱۳۳۹۱۹

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چشم، جلودار فتنه ها و گناهان است.

محبوب کن - فیس نما24 : بازدید
2

۱۳۳۹۱۸

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چه پارسایی نیکویی است، چشم پوشی (از گناه).

محبوب کن - فیس نما21 : بازدید
2

۱۳۳۹۱۷

امام علی علیه السلام در سفارشی به فرزندشان امام حسن علیه السلام فرمودند:
ای فرزندم! هیچ گنهکاری را نومید مکن؛ زیرا ای بسا کسی که عمری گناه می کند، اما فرجامش به نیکی ختم می شود و ای بسا کسی که عمری عمل می کند، لیکن در پایان عمرش گرفتار فساد می شود و رهسپار دوزخ می گردد؛ پناه می برم به خدا از آتش دوزخ.

محبوب کن - فیس نما24 : بازدید
1

۱۳۳۹۱۶

امام علی علیه السلام در سفارشی به فرزندشان امام حسن علیه السلام فرمودند:
بدان که آن کسی که خزانه های آسمانها و زمین در دست اوست به تو اجازه دعا کردن داده است و اجابت نمودن آن را ضمانت کرده است … پس، مبادا تأخیر در اجابت او تو را نومید گرداند؛ زیرا که بخشش به قدر نیّت بستگی دارد.

محبوب کن - فیس نما21 : بازدید
0

۱۳۳۹۱۵

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چونان کسی مباش که بدون عمل به (ثواب) آخرت امید می بندد … هرگاه عافیت بیند خود پسند شود و هرگاه گرفتار گردد، نومید می شود … اگر بی نیاز شود، سرمست و فریفته گردد و اگر نیازمند شود، به نومیدی و سستی گراید.

محبوب کن - فیس نما14 : بازدید
0

۱۳۳۹۱۴

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از هیچ بخت برگشته ناکامی قطع امید مکن؛ زیرا ممکن است که یکی از دو پای او بلغزد و پای دیگرش استوار ماند و آن گاه هر دو پایش به حالت اول برگردد و استوار برجای ماند.

محبوب کن - فیس نما17 : بازدید
0

۱۳۳۹۱۳

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حتّی برای بدترین فرد این امّت از رحمت خدا نومید مشو؛ زیرا که خداوند متعال فرموده است: «از رحمت خدا ناامید نمی شوند، مگر گروه کافران».

محبوب کن - فیس نما12 : بازدید
0

۱۳۳۹۱۲

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چشم نداشتن اسیر را عزّت می بخشد. طمع امیر را به خواری می کشاند.

محبوب کن - فیس نما14 : بازدید
0

۱۳۳۹۱۱

امام علی علیه السلام در وصف منافقان فرمودند:
حسودانِ آسایش (دیگران) هستند و به گرفتاری (مردم) دامن می زنند و امید را به یأس می کشانند.

محبوب کن - فیس نما13 : بازدید
0

۱۳۳۹۱۰

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر ناامیدی، ناکام است.