sicon4 sicon4 sicon4 imac_fun1 imac_fun1love2 piclove3 love13 love13

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۵۱

حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام از حضرت امام رضا علیه السلام چنین روایت مى کند:
مسلمان کسى است که مردم از دست و زبان او آسوده باشند و از ما نیست آن که همسایه اش از شرّ او در امان نباشد .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۵۰

حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام روایت مى کند: مولایم امام رضا علیه السلام براى من پیامى فرستاد و فرمودند:
سلام مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو: [به آنان دستور بده] به هم روى آورند و با یکدیگر دیدار کنند ، که موجب نزدیکى به خداوند است .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۹

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایى مسلمانان باشد، و در این روز گرد هم آیند و براى خدا به صحرا (فضایى باز) درآیند و خداوند را بر منّتى که بر آنها نهاده است ستایش و به بزرگى یاد کنند.

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۸

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایى مسلمانان باشد، و در این روز گرد هم آیند و براى خدا به صحرا (فضایى باز) درآیند و خداوند را بر منّتى که بر آنها نهاده است ستایش و به بزرگى یاد کنند.

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۷

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
این[ امام جواد علیه السّلام] مولودى است که پر برکت تر از او براى شیعه ما به دنیا نیامده است .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۶

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
خداوند به سپاس گزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است ؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاس گزارى نکند ، خداوند را سپاس نگفته است .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۵

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
امام جواد(علیه السلام) مظلومانه کشته مى شود ، و ساکنان آسمان بر او مى گریند و مرثیه مى سرایند . خداوند بر دشمن و ستم کننده بر او خشم مى گیرد ، و [پس از کشتن او] زمانى کوتاه در دنیا نمى ماند ، تا آن که خداوند به زودى دشمن او را به عذابى دردناک و کیفرى سخت گرفتار مى کند .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۴

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
او (امام جواد علیه السلام) راستگو ، شکیبا ، داراى فضیلت ، نورچشم مؤمنان و مایه خشم ملحدان است .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۳

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
هر کس او را (حضرت معصومه علیهاالسلام) با شناخت زیارت کند ، بهشت پاداش او خواهد بود.

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۲

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
هر کس (حضرت معصومه علیهاالسلام) را در قم زیارت کند ، چنان است که مرا زیارت کرده است .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۱

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
تو نیز از رأى کسى که از نظر مصلحت اندیشانه تو پیروى نکرد ، پیروى نکن ؛ منتظر باش ؛ حادثه اى ناخوشایند او را اصلاح خواهد کرد .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۴۰

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۳۹

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
نشست و برخاست خود را با کوچک و بزرگ نیکو گردان .

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید

۱۲۶۶۳۸

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
[خوردن] هر خاکى ، مانند مردار و خون . . . ، حرام است ، غیر از تربت مزار امام حسین (علیه السلام) که دواى هر دردى است .

محبوب کن - فیس نما1 : بازدید

۱۲۶۶۳۷

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
دوست داران و شیعیان هر امامى را با او عهدى است و تمامت وفاى به عهد و نیکویى انجام دادن آن، زیارت قبر ایشان است .