sicon4 sicon4 sicon4 imac_fun1 imac_fun1love2 piclove3 love13 love13

محبوب کن - فیس نما233 : بازدید
14

۱۳۴۲۰۴

امام على علیه السّلام فرمودند:
«خود» را میزان و معیار بین خودت و دیگران قرار بده.در وصیت نامه خویش به فرزندشان امام حسن( علیه السّلام ) فرمودند: آنچه براى خودت مى پسندى براى غیر خودت هم بپسند، آنچه براى خود نمى پسندى براى دیگران هم مپسند. همان طور که دوست ندارى به تو ظلم کنند، تو هم ظلم نکن و آنچنان که دوست دارى به تو نیکى کنند تو هم نیکى کن. کارى را که از دیگران زشت و ناپسند مى شمارى، از خودت نیز ناپسند بشمار.

محبوب کن - فیس نما201 : بازدید
8

۱۳۴۲۰۳

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بزرگترین حسرت روز قیامت حسرت خوردن کسى است که مالى را از راه غیر حلال به دست آورد و براى فرد دیگر به ارث گذارد. و او آنرا در راه اطاعت و بندگى خدا صرف کرده و بواسطه آن وارد بهشت گردد و اولى به واسطه آن مال حرام (نخورده) وارد جهنّم گردد.

محبوب کن - فیس نما176 : بازدید
9

۱۳۴۲۰۲

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مال دوستى عاقبت انسان را تباه مى کند و آرزوها را گسترده و طولانى مى کند.

محبوب کن - فیس نما195 : بازدید
11

۱۳۴۲۰۱

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آفرین به کسى که پیش خود فروتن وکسب او پاکیزه (وحلال) باشد.

محبوب کن - فیس نما184 : بازدید
11

۱۳۴۲۰۰

امام علی علیه السّلام فرمودند:
وقتى خداوند بنده اى را دوست بدارد، مال وثروت را پیش اومنفور وناپسند جلوه مى دهد وآرزوهاى اورا کوتاه مى کند وچون خداوند بدى بنده اى را اراده کند، مال وثروت را محبوب او قرارمى دهد وآرزوهایش را گسترش مى دهد. خداوند متعال بدى هیچ یک از بندگان خود را نمى خواهد مگراینکه خود بنده اعمالى را انجام دهد که مورد خشم پروردگار خود قرار گیرد که دراین صورت خداهم اورا رها مى سازد وبه خودش وامى گذارد.

محبوب کن - فیس نما182 : بازدید
7

۱۳۴۱۹۹

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سلام را روشن ادا کنید، و طعام بدهید و هنگامى که مردم خوابند نماز شب بخوانید تا با ایمنى وارد بهشت شوید.

محبوب کن - فیس نما178 : بازدید
7

۱۳۴۱۹۸

مردى خدمت امیرالمؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: اى امیر مؤمنان من از نماز شب محروم شدم، امام على علیه السلام فرمودند:
تو مردى هستى که گناهانت تو را به بند کشیده است.

محبوب کن - فیس نما175 : بازدید
4

۱۳۴۱۹۷

امام على علیه السّلام فرمودند:
از روزى که این گفتار پیامبراکرم(صلى الله علیه و آله) که: «نماز شب نور است» را شنیدم نماز شب را ترک نکردم. ابن الکّواء گفت: در شب هریر هم ترک نشد؟ امام علی(علیه السلام) فرمودند: نه، در آن شب هم ترک نشد. (لیله الهریر نام شبى است که جنگ سختى میان على(علیه السلام) و معاویه واقع شد.)

محبوب کن - فیس نما175 : بازدید
5

۱۳۴۱۹۶

امام على علیه السّلام فرمودند:
سرآغاز بیهودگى، بازى است و آخرش درگیرى.

محبوب کن - فیس نما179 : بازدید
10

۱۳۴۱۹۵

امام على علیه السّلام فرمودند:
سرآغاز اخلاص، ناامیدى از چیزى است که در دست مردم است.

محبوب کن - فیس نما161 : بازدید
7

۱۳۴۱۹۳

امام على علیه السّلام فرمودند:
اوّلین وظیفه واجب بر شما در مقابل خداوند سپاسگزارى از نعمتهاى او و جستجوى خشنودى اوست.

محبوب کن - فیس نما155 : بازدید
6

۱۳۴۱۹۲

امام على علیه السّلام فرمودند:
نخستین گام در جوانمردى فرمانبردارى از خدا و پایان آن دورى جستن از پستیهاست.

محبوب کن - فیس نما170 : بازدید
6

۱۳۴۱۹۱

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نخستین قدم و نشانه جوانمردى (در اجتماع) گشاده رویى و پایان آن اظهار دوستى نسبت به مردم است.

محبوب کن - فیس نما172 : بازدید
7

۱۳۴۱۹۰

امام على علیه السّلام فرمودند:
نخستین مرحله حکمت و دانایى ترک لذتها و سرانجام آن دشمن داشتن امور ناپایدار است.

محبوب کن - فیس نما163 : بازدید
5

۱۳۴۱۸۹

امام على علیه السّلام فرمودند:
اوّلین نشانه عقل اظهار مودّت و دوستى با مردم است.