sicon4 sicon4 sicon4 imac_fun1 imac_fun1love2 piclove3 love13 love13

محبوب کن - فیس نما2 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۹

امام صادق علیه السلام فرمودند:
هیچ گریانى را ندیدم که همچون قلم به زیبایى تبسم کند.

محبوب کن - فیس نما2 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۸

امام صادق علیه السلام فرمودند:
انسان با ایمان همواره از دو چیز نگران است از گناهان گذشته خود که نمى داند خدا با او چه رفتار مى کند، و از عمر باقیمانده که نمى داند خود چه خواهد کرد!

محبوب کن - فیس نما2 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۷

امام صادق علیه السلام فرمودند:
هیچ کس بر دیگران بزرگى نمى فروشد مگر به خاطر حقارتى که در درون وجود خود احساس مى کند!

محبوب کن - فیس نما2 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۶

امام صادق علیه السلام فرمودند:
کارهاى نیک خود را به خاطر خودنمایى و نشان دادن به مردمى که نه زندگى به دست آنهاست و نه مرگ و نه قدرت دارند مشکلى را براى تو بگشایند، انجام مده!

محبوب کن - فیس نما2 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۵

امام صادق علیه السلام فرمودند:
شخص حسود پیش از آن که به محسود زیان برساند به خودش ضرر مى رساند.

محبوب کن - فیس نما2 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۴

امام صادق علیه السلام فرمودند:
خداوند به تمام پیامبران دستور داد که مردم جهان را به راستگویى و اداى امانت دعوت کنند.

محبوب کن - فیس نما1 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۳

امام صادق علیه السلام فرمودند:
اگر مردم حقوق یکدیگر را بپردازند و نیازمندى نیازمندان را برطرف سازند، زندگى خوب و رضایت بخشى خواهند داشت.

محبوب کن - فیس نما1 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۲

امام صادق علیه السلام فرمودند:
بهشتیان چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان گویا و صریح، قلب پر از محبّت، و دست دهنده.

محبوب کن - فیس نما1 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۱

امام صادق علیه السلام فرمودند:
افراد منافق سه نشانه دارند: زبان آنها با قلبشان هماهنگ نیست، و قلب آنها با عملشان، و ظاهر آنها با باطنشان.

محبوب کن - فیس نما1 : بازدید
0

۱۲۹۹۷۰

امام صادق علیه السلام فرمودند:
عبادت کنندگان سه دسته اند: آنها که از ترس دوزخ خدا را مى پرستند، این عبادت بردگان است. و آنها که براى پاداش خدا را مى پرستند، این عبادت مزد بگیران است. و آنها که براى عشق و محبّت او او را عبادت مى کنند، این عبادت آزادگان است.

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید
0

۱۲۹۹۶۹

امام صادق علیه السلام فرمودند:
افراد با ایمان از قطعات آهن محکمترند چه این که: آهن هنگامى که وارد آتش شود تغییر مى کند; اما مؤمنان اگر کشته شوند و سپس زنده شوند و باز کشته شوند، تغییرى در روحیه آنها پیدا نمى شود.

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید
0

۱۲۹۹۶۸

امام صادق علیه السلام فرمودند:
آدم با ایمان کمک او پر ارزش، هزینه او کم، در زندگى با تدبیر، و هرگز از یک سوراخ دوباره گزیده نمى شود (هیچ گاه از یک ناحیه دوبار غافلگیر نخواهد شد.

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید
0

۱۲۹۹۶۷

امام صادق علیه السلام فرمودند:
کسى که در راه انجام حاجات و نیازمندى هاى برادران دینیش کوشش کند، خداوند در راه انجام حاجات او خواهد بود.

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید
0

۱۲۹۹۶۶

امام صادق علیه السلام فرمودند:
مردم (در حقوق اجتماعى) برابرند همانند دندانه هاى یک شانه! یک فرد با داشتن برادران (دینى) جمع کثیرى مى شود. و همنشینى با آن کس که آنچه براى خود مى خواهد براى تو نمى خواهد سزاوار نیست.

محبوب کن - فیس نما0 : بازدید
0

۱۲۹۹۶۵

امام صادق علیه السلام فرمودند:
آنها که بر اثر گناه مى میرند از آنها که با مرگ طبیعى از دنیا مى روند بیشترند!، و آنها که بر اثر نیکوکارى عمر مى کنند از آنها که با عمر طبیعى زندگى مى نمایند زیادترند!