sicon4 sicon4 sicon4 imac_fun1 imac_fun1love2 piclove3 love13 love13

محبوب کن - فیس نما10 : بازدید
0

۱۲۹۰۶۰

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پیامبر خدا ، زکام را درمان نمى کردند و مى فرمودند: «هیچ کس نیست که رگى از جذام در او نباشد ؛ و چون زکام به شخص برسد ، این رگ را درهم مى کوبد» .

محبوب کن - فیس نما10 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۹

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در حمّام [به دیوار] تکیه مزن ؛ چرا که پیهِ کلیه ها را آب مى کند .

محبوب کن - فیس نما12 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۸

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بر تو باد پرهیز از افراد پست! همانا، شیعه علی، کسی است که شکم را از حرام پر نسازد و از مفاسد جنسی بر حذر باشد و سخت کوش باشد، برای خدا کار کند و به پاداش او، امیدوار باشد و از عذاب او، بهراسد. زمانی که آنها، را [این چنین] دیدی، [بدان که] شیعه ی من، هستند.

محبوب کن - فیس نما3 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۷

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر کس، این سه چیز را انکار کند، شیعه ما نیست: معراج و سؤال قبر و شفاعت.

محبوب کن - فیس نما3 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۶

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ای شیعه آل محمد! همانا، کسی که هنگام غضب، مالک نفس اش نباشد، و با همنشین، خوش رفتاری نکند و با رفیق، خوش رفتار نباشد و با آشتی کنندگان مصالحه ی خوب نکند و با مخالف، مخالفت درستی نداشته باشد از ما نیست.

محبوب کن - فیس نما9 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۵

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شیعه ما، کسی است که اگر از گرسنگی هم بمیرد، از مخالفان ما، چیزی نخواهد خواست.

محبوب کن - فیس نما9 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۴

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسی که به زبان، می گوید شیعه است و با اعمال و آثار ما مخالفت می کند، از پیروان ما نیست، شیعه ما، کسی است که ما را با زبان و قلب همراه باشد و آثار ما را پیروی کند و اعمال ما را انجام دهد. آنان، شیعه ما هستند.

محبوب کن - فیس نما9 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۳

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ما، شیعه ای را که عاقل و فهیم و دانا و بردبار و مدارا کننده و شکیبا و راستگو و وفادار باشد، به یقین دوست داریم.

محبوب کن - فیس نما8 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۲

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسی که نماز شب نخواند، از شیعیان (مخلص و ناب) نیست.

محبوب کن - فیس نما10 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۱

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام صادق علیه السلام- در پاسخ به پرسشى درباره دلیل تراشیدن سرِ نوزاد -: براى پاک کردن او از موهایى که در زهدان بر وى روییده است .

محبوب کن - فیس نما3 : بازدید
0

۱۲۹۰۵۰

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر کس در حالى بخوابد که در درون او ، هفت تاکه کاسنى باشد ، به خواست خداوند ، آن شب از قولنج ، در امان است .

محبوب کن - فیس نما3 : بازدید
0

۱۲۹۰۴۹

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر کس دوست دارد آب (منى) او و فرزندانش فراوان شود ، بر خوردن کاسنى ، مداومت ورزد .

محبوب کن - فیس نما3 : بازدید
0

۱۲۹۰۴۸

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سنجد ، گوشتش گوشت مى رویانَد ، استخوانش استخوان را رشد مى دهد و پوستش پوست را مى پرورد . علاوه بر این ، سنجد ، کلیه ها را گرم مى کند ، معده را پاک مى سازد ، مایه ایمنى از بواسیر و تقطیر البول است ، ساق پا را قوى مى کند و رگ جذام را به کلّى قطع مى نماید .

محبوب کن - فیس نما4 : بازدید
0

۱۲۹۰۴۷

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر مردم از آنچه در گیاه سَیا هست ، آگاهى داشتند ، هر مثقالِ آن را با دو مثقال طلا به چنگ مى آوردند . زنهار که این گیاه ، مایه ایمنى از: بهک ، پیسى ، جذام ، دیوانگى ، سست اندامى و کژْدهانى است .

محبوب کن - فیس نما3 : بازدید
0

۱۲۹۰۴۶

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر از بدن کسى از شما ، جوش یا آماسه اى بیرون زد ، آن را ببندد و با روغن زیتون یا روغن حیوانى ، درمان کند .